Podmienky používania webových stránok

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku prístupnú z adresy https://stahovaniebratislava.weebly.com/ súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami používania webových stránok a že ste zodpovední za dohodu s príslušnými miestnymi zákonmi. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto ustanovení, máte zakázaný prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a zákonom o ochranných známkach.

2. Použite licenciu

Je udelené povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webových stránkach Stahovanie a vypratavanie iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:

upravovať alebo kopírovať materiály;

používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na akékoľvek verejné vystavenie;

pokúsiť sa spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach Stahovanie a vypratavanie;

odstrániť z materiálov akékoľvek autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy; alebo

prenos materiálov na inú osobu alebo „zrkadlenie“ materiálov na akomkoľvek inom serveri.

Umožní to Stahovanie a vypratavanie ukončiť v prípade porušenia ktoréhokoľvek z týchto obmedzení. Po ukončení bude ukončené aj vaše právo na prezeranie a mali by ste zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v tlačenej alebo elektronickej podobe. Tieto Podmienky služby boli vytvorené pomocou Generátora podmienok služby a Generátora zásad ochrany osobných údajov.

3. Zrieknutie sa zodpovednosti

Všetky materiály na webovej stránke Stahovanie a vypratavanie sú poskytované „tak, ako sú“. Stahovanie a vypratavanie neposkytuje žiadne záruky, nech už sú vyjadrené alebo implicitné, preto neguje všetky ostatné záruky. Okrem toho spoločnosť Stahovanie a vypratavanie neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo spoľahlivosti použitia materiálov na jej webových stránkach ani nijako inak týkajúcich sa týchto materiálov alebo akýchkoľvek stránok prepojených s touto webovou stránkou.

4. Obmedzenia

Spoločnosť Stahovanie a vypratavanie ani jej dodávatelia nenesú zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú pri použití alebo nemožnosti použitia materiálov na webových stránkach Stahovanie a vypratavanie, a to ani v prípade, že na to bolo Stahovanie a vypratavanie alebo autorizovaný zástupca týchto webových stránok upozornení, ústne alebo možnosti takejto škody. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a omyly

Materiály zobrazené na webových stránkach Stahovanie a vypratavanie môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Stahovanie a vypratavanie nesľubuje, že niektorý z materiálov na tejto webovej stránke je presný, úplný alebo aktuálny. Stahovanie a vypratavanie môže kedykoľvek bez oznámenia zmeniť materiály obsiahnuté na jej webových stránkach. Stahovanie a vypratavanie sa nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Spoločnosť Stahovanie a vypratavanie nekontrolovala všetky stránky prepojené s jej webovými stránkami a nezodpovedá za obsah akýchkoľvek takýchto prepojených stránok. Prítomnosť akéhokoľvek odkazu neznamená súhlas Stahovanie a vypratavanie stránky. Používanie akejkoľvek prepojenej webovej stránky je na vlastné riziko používateľa.

7. Úpravy podmienok používania stránok

Stahovanie a vypratavanie môže tieto Podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek revidovať bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Vaše súkromie

Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov.

9. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webom Stahovanie a vypratavanie sa bude riadiť právnymi predpismi sk bez ohľadu na jeho kolízne ustanovenia.

ZAVOLAJTE NÁM